WELCOME! TERVETULOA! BIENVENU! BENVENUTI! WILLKOMMEN! VÄLKOMMEN! TERE TULEMAST! BIENVENIDOS! WITAMY! VELKOMEN! BENVIDOS!

MAINOSTA TÄSSÄ                 FINNISH-ART-GALLERY                 MAINOSTA TÄSSÄ

GALLERIA  KAUPPATORI  TILAUKSET  TAITEILIJA  TEOKSIA  VEDOKSET  YRITYKSILLE  TAIDEKURSSI

KOKEILEVAN NYKYTAITEEN MAALAUSKURSSI

KATSO VIDEO     KUVIA KURSSILTA

Vapauta luovuutesi ja sisälläsi oleva leikkivä lapsi. Tilaa asiakkaillesi tai yrityksesi henkilökunnalle 2-3 tuntia kestävä Kokeilevan nykytaiteen maalauskurssi.

Kurssi on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat löytää luovuutensa ja toteuttaa itseään sekä ideoitaan, mutta tarvitsevat siihen rohkaisua ja uudenlaisia näkemyksiä. Kurssin aikana syvennetään näkemystä nykytaiteesta ja pyritään omakohtaisen työskentelyn kautta yhdistämään tieto ja tunne-elämys taiteelliseksi kokonaisuudeksi.
Tutustumalla uudempaan kuvataiteeseen kehittyy oma, persoonallinen kuvailmaisu ja mielikuvituksen käyttö.

Kurssin pääpaino on enemmän taiteellisessa viestinnässä kuin eri tekniikoissa - pyrkimyksenä on rohkaista kurssin osanottajia käyttämään luovuuttaan uusin tavoin.

OHJELMA

 1. kurssilaisten / osallistujien kartoitus

 2. tutustuminen erilaisin tekniikoin tehtyihin teoksiin ja niiden arviointi ( keskustelu )

 3. materiaalioppi ja työvälineiden käyttö, rohkaistaan osallistujia kokeilemaan uusia työskentelytapoja ja tekniikoita

 4. kurssityön esivalmistelut, tarvikeluettelointi

 5. taulujen / teosten pohjaaminen

 6. värien "rakentaminen" / värioppi, maalien viskositeetti

 7. harjoitellaan värien käyttöä ja sekoitusta

 8. tehdään itse sekoitetuilla väreillä ryhmätyö

 9. itsensä ilmaiseminen ryhmässä

 10. keskustellaan rohkeudesta ja kannustetaan osallistujia luovuuteen

 11. oman teoksen ( maalaus ) tekeminen opituilla tekniikoilla ja itse sekoitetuilla väreillä

 12. keskustellaan ja pohditaan mielialojen muutosta ja sen vaikutusta luovuuteen

 13. oman teoksen loppuvalmistelut

 14. keskustelua itsensä ilmaisemisesta, ryhmätyöskentelystä jne.

 15. kurssin aikana tehtyjen teosten arviointi ja analysointi

 16. pyritään vahventamaan osallistujien valmiutta jatkaa taiteen tekemistä itsenäisesti

 17. kysymykset, kurssin analysointi


 

Kurssin vetäjä:
Kurssipaikka:
Kurssin kesto:
Kurssimaksu:

Maksu sisältää:
Kurssivaraukset:

Kuvataiteilija Harri Nordling
Yrityksenne tiloissa tai sop.muk.
2 - 3 tuntia
150 euroa / hlö + alv, min 8 hlöä / ryhmä
tai yrityskurssi 1000 eur + alv. Suur-Helsingin alueella.
Materiaalit, suojahaalarit, opetuksen/ohjauksen ja jälkisiivouksen.
0400 - 401 448

 

 

Akustiikka Art

 Julkaisuvapaita kuvia

Teosten vuokraus

Modern-art-gallery

Työtä tarjolla

Web-TV